Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My, samozrejme, zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máme radosť z vašej návštevy mojej stránky. Ochranu osobných údajov beriem vážne. Je pre mňa dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na mojich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobých údajov“). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

KTO JE SPRÁVCA?

Monika Ludasová - SAMANADSEBOU, Záhradnícka 1807/30, 94110 Tvrdošovce.  Zapísaná v Číslo živn. registra: 440-33757, okresný úrad Nové Zámky, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.samanadsebou.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca. To znamená,  že určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 902 117 904 alebo na e-mail: monika@samanadsebou.sk

PREHLASUJEME

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

1.budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,

2. plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

3. umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Počas vašej návštevy mojich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na mojej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašími osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na mojich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, email.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, rada ich opravím.

COOKIES

Používam cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistila, či už ste moje stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači. Našu webovú stránku možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.

 

NA ČO TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME A V AKOM ROZSAHU?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Personalizovanie ponuky – vaše informácie mi pomáhajú prispôsobiť moju ponuku vašim individuálnym potrebám,
  • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy -  Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do online kurzu, dodanie knihy či iného tovaru).
  • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme moju web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú mi dávate,
  • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby,
  • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru,
  • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.,
  • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na mojich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, tipov a trikov, rád, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, možných stretnutiach atď. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavia, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia. Ak narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, radi vám jeho prácu v e-maile odporučím. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.
  • Vedenie účtovníctva - Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • Fotografie a video záznamy zo seminárov -  Na niektorých našich živých akciách - školeniach, seminároch, ... kupujeme fotografickú dokumentáciu, či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu ku pozretiu. Pri týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine, ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Niekedy na mojich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na mojej. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Jednoznačne sa však držím zásady, že neodporúčam niekoho, koho prácu, názory, produkty a služby nepovažujem za kvalitné a prospešné. Predsalen, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte ma na monika@samanadsebou.sk. Ďakujem. 

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM

Nepredávam, neobchodujem ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s úchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciam je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich Platforiem a služieb:

SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu.

SmartEmailing - email marketing.

Facebook - FB pixel.

Google - Google Analytics Sourcery.

FAPI - účtovný systém.

GoPay - platobná brána.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či služby, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.

Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na sebe.

ODPORÚČANIA NA PRODUKTY A SLUŽBY NA WEBSTRÁNKACH A SOCIÁLNYCH SIEŤACH:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty a služby uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase, či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

KOMENTÁRE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH:

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia privacy policy od sprostredkovateľa plaformy Mioweb, alebo Facebook a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

POSKYTOVANIE DÁT MIMO EURÓPSKU ÚNIU:

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: monika@samanadsebou.sk

Máte právo na informácie, ktorá je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

MOŽNOSŤ ODHLÁSENIA

Vaše osobné údaje používam k tomu, aby som vás mohla informovať o našich projektoch, službách a produktoch, anketách. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s príjímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.

Z odberu emilových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v emaily, prípadne mi spätne napísať, že si už emaily neprajete dostávať a ja vás odhlásim.

PRÁVO NA VÝMAZ (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo.

V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

SŤAŽNOSŤ NA Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

ODHLÁSENIE ZO ZASIELANIA NEWSLETTEROV A OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného zájmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 21.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete

ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 20.5.2018

KONTAKTUJTE MA

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte mi.

Monika Ludasová - SAMANADSEBOU
Záhradnícka  1807/30 

 94110  Tvrdošovce 

Web: www.samanadsebou.sk
Email: monika@samanadsebou.sk